Privacy

Privacyverklaring

Algemeen

Wij hebben zo veel mogelijk de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens van maart 2018 gevolgd.

Overeenkomstig de aanbeveling van de Autoriteit Persoonsgegevens vermelden wij hier dat eco-reizen:

  • Google Analytics-cookies gebruikt;
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor bedrijven en andere juridische entiteiten is het mogelijk een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten. Zoals gezegd is dat voor ons niet mogelijk omdat wij geen juridische entiteit zijn.

Verder is onderstaande privacyverklaring grotendeels overgenomen van standaard voorbeelden voor dit soort websites.

Eco-Reizen is een persoonlijk initiatief van Lynn Vanheule en Eric de Jong. De website eco-reizen.nl is momenteel de enige activiteit van Eco-Reizen.

Eco-Reizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eco-Reizen verstrekt. Eco-Reizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Eco-Reizen gegevens nodig heeft

Eco-Reizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, bijvoorbeeld om u op uw verzoek informatie te verstrekken.

Hoe lang Eco-Reizen gegevens bewaart

Eco-Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Eco-Reizen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eco-Reizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geen Facebook-pixel op onze site

Veel websites traceren het gedrag van hun bezoekers met de zogenaamde Facebook-pixel. Hiermee wordt informatie naar Facebook gestuurd ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij hebben op onze site geen Facebook-pixel geïnstalleerd en er wordt dus geen informatie gedeeld met Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eco-reizen.nl. Eco-Reizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze gegevens hebben overigens uitsluitend betrekking op abonnementen op nieuwsbrieven, reisverhalen en blogberichten omdat wij geen andere persoonsgegevens verzamelen.

Beveiligen

Eco-Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eco-Reizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eco-Reizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eco-Reizen op via ericdejong@me.com

Contact

Deze website wordt gemaakt door Lynn Vanheule en Eric de Jong. En natuurlijk door alle mensen die bijdragen leveren via reisverhalen en achtergrondinformatie. Hier vind je meer informatie over ons.

eco-reizen.nl is een website van Eco-Reizen. Eco-Reizen is als volgt te bereiken:
– Postadres: Laan van Koot 47, 2244AT Wassenaar.
– E-mailadres: info@eco-reizen.nl

Dit delen: